Instruks for utfylling av statistikk / Instructions for entering statistics into the template

Malen til rapportering av statistikk / Template for statistics

Nasjonal kategoristruktur

Ved andre spørsmål til utfylling av statistikken ta kontakt med leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no


Oversikt over gyldige enheter
EnhetEngelsk beskrivelseNorsk beskrivelse
  • 1
No items to display


Oversikt over gyldige organisasjonsnummer (kjøpere)
OrganisasjonsnummerBeskrivelse
  • 1
No items to display


Oversikt over gyldige postnummer
PostnummerPoststedKommuneUtgått
  • 1
No items to display